Unos korisnika

Osobni podaci

Sredstveni podaci

Potvrda unesenih podataka

Provjerite jesu li svi podaci ispravno upisani:

Ime:

{{ input.name }}

Prezime:

{{ input.lastname }}

Email adresa:

{{ input.email }}

Marka automobila:

{{ input.brand }}

Model automobila:

{{ input.model }}

Broj telefona:

{{ input.phone }}

Ispis korisnika

Ime: {{ stored_data[$index].name }}
Prezime: {{ stored_data[$index].lastname }}
Email: {{ stored_data[$index].email }}
Telefonski broj: {{ stored_data[$index].phone }}
Marka automobila: {{ stored_data[$index].brand }}
Model automobila: {{ stored_data[$index].model }}

{{ message }}